Ponúkame liečbu snímacími a fixnými aparátmi

Snímacie strojčeky.


Snímacie strojčeky sú častejšie u detí, ktoré majú mliečne, alebo zmiešané mliečne i trvalé zuby. Vyžadujú dobrú spoluprácu pri ich nosení. Umožňujú dobrú dentálnu hygienu. Pomáhajú při zabezpečení čo najlepšieho rastu trvalého chrupu.

Fixný aparát.


Fixné aparáty sú časté v trvalom chrupe. Znamenajú nalepenie zámkov a krúžkov na zuby, ktoré sú poprepájané oblúkmi. Najčastejšie sú zámky kovové. Estetickým variantom sú zámky keramické. Zámky nie sú závislé na spolupráci pacienta, ale vyžadujú výbornú dentálnu hygienu.

Dentálna hygiena s fixným aparátom

Informácie po nalepení fixného aparátu

Doprajte si krásny úsmev :)   Požiadajte o stretnutie →